Back
Goldschmitte 2018 skyscraper.
LAO Workshops 2018 skyscraper.

Seminari de Clavat amb burí pneumàtic a l'Escola d'Art del Treball

Whiteboard
Published: 30.01.2014
Author:
kt02

Aquest curs anirà centrat a l'encastat en pavé, per això és important tenir nocions de gravat amb burí.

Hores: 30 h. (8 sessions)
Places: 15
Dates: 7 de febrer al 28 de març
Horari: divendres 17 a 21 h. (28 març 17-19 h.)
Professor: Beatriz Cobos
Preu: 295,95 €

Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
Fax: 93 410 54 34
a8042354@xtec.cat
www.artdeltreball.cat
Appreciate APPRECIATE