Back
LAO Workshops 2018 skyscraper.
Goldschmitte 2018 skyscraper.

Seminari de Disseny i prototipatge digital de joies (Rhinozeros) a l'Escola d'Art del Treball

Whiteboard
Published: 30.01.2014
Author:
kt02

Rhinoceros, software 3D, amb l`objectiu de dissenyar prototips de joies fent de l`aula d`infografia un taller de joieria virtual amb la finalitat de poder materialitzar-los imprimint els dissenys 3D. Donar coneixement i formació necessària per poder gestionar noves vies de creació.

Hores: 30 h. (10 sessions)
Places: 16
Dates: 4 de febrer al 8 d’abril
Horari: dimarts 17 a 20 h.
Professor: Alex Antich
Preu: 242,34 €

Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
Fax: 93 410 54 34
a8042354@xtec.cat
www.artdeltreball.cat

Appreciate APPRECIATE