Back
LAO Workshops 2018 skyscraper.
Goldschmitte 2018 skyscraper.

Seminari de Gravat amb burí pneumàtic

Whiteboard
Published: 30.01.2014
Author:
kt02

Aquest curs ens permetrà descobrir les moltes possibilitats del gravat artesà de joieria, fent ús del burí pneumàtic

Hores: 30 h. (10 sessions)
Places: 10
Dates: 5 de febrer al 9 d’abril
Horari: dimecres 17 a 20 h.
Professor: Jordi Solé Sellarès
Preu: 269,17 €


Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
Fax: 93 410 54 34
a8042354@xtec.cat
www.artdeltreball.cat
Appreciate APPRECIATE