Back

El petit univers

Exhibition  /  29 Nov 2003  -  10 Jan 2004
Published: 26.01.2006
Xavier Ines Monclús. : Untitled. Xavier, Ines Monclús. Xavier Ines Monclús
: Untitled


Xavier, Ines Monclús

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
genèric expo.
genèric expo

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Artist list

Xavier Ines
Què és la memòria sinó un imaginari? És a dir: un repertori d’imatges que hem anat collint al llarg de la nostra experiència personal, al qual s’afegeixen aquelles altres que només han fregat la nostra vida però que ens han seduït, com si es dirigissin a nosaltres. Amb aquest repertori construïm imatges noves, seguint lògiques de vegades capricioses, d’altres –o potser totes, segons la psicoanàlisi- coherents i lligades a una necessitat interior. Tant per defensar-nos del món com per estimar-lo, precisem d’aquestes elaboracions de la memòria, forçosament lligades als nostres afectes.

L’obra de Xavier Ines Monclús és de les poques amb una voluntat tan decidida per anar més enllà de l’aspecte ornamental de la joia a fi d’assolir objectius expressius més ambiciosos. D’ací la humilitat irònica i paradoxal de pretendre crear un “petit univers”. El que és característic d’Ines és l’ús d’un llenguatge narratiu que el situa més a prop de certes vessants de l’art contemporani que no pas dels recursos habituals de la joieria. A l’exposició a Oxida Joies, mostra per primera vegada un muntatge on les seves peces, incloent-hi algunes de les més emblemàtiques, conviuen amb nombrosos objectes que formen part de la seva collita constant de referents simbòlics i sentimentals.

Així, la joia és concebuda com a objecte i imatge a la vegada. Amb un treball molt acurat tècnicament, molt conscient dels valors de l’ofici, Ines crea unes peces que combinen refinament i contundència. Hi ha uns elements molt propis d’Ines. Un d’ells és la relació entre allò natural i allò artificial, de vegades harmoniosa, d’altres xocant. Un altre és la relació còmica i contradictòria entre mobilitat i immobilitat. També podem distingir dos grans temes, lligats entre ells: la casa –el niu, la llar: la domesticitat- i la família (“A pregnant coffee pot”, “Canvi de temps”). Sovint les coses i els animals són dins un clos matern. No descarta tampoc les peces de revolta crítica (“Brutality” o “L’Afrique segrestée par l’Europe”).

Una peça ha sorgit de l’enamorament –que compartim- per Lleida. “Fauna lleidatana” és molt representativa de la fascinació d’Ines per una certa idea de la Catalunya ideal, mirada amb tendresa i ironia, que també ha expressat amb l’evocació del barri barceloní d’Horta. Ines pertany a una genealogia nostra que parteix de “La Masia” de Miró, passa per Obiols i Nogués, per pintors de postguerra com Brotat, Todó o Ràfols-Casamada i arriba a Jaume Sisa o Miralda.
Si, en la nostra llengua, la joia és l’ornament i és l’alegria, en pocs casos com en el de Xavier Ines Monclús aquesta coincidència es materialitza de forma tan sorprenent, lírica i plena de matisos. El món de faula de Xavier Ines Monclús no és només un espai de joc, és l’obertura als tresors de la memòria i a l’aventura de mirar el món amb ulls nous.

Àlex Mitrani
Xavier Ines Monclús. : Untitled. Xavier, Ines Monclús. Xavier Ines Monclús
: Untitled


Xavier, Ines Monclús

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xavier Ines Monclús. : Untitled. Xavier, Ines Monclús. Xavier Ines Monclús
: Untitled


Xavier, Ines Monclús

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xavier Ines Monclús. : Untitled. Xavier, Ines Monclús. Xavier Ines Monclús
: Untitled


Xavier, Ines Monclús

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xavier Ines Monclús. : Untitled. Xavier, Ines Monclús. Xavier Ines Monclús
: Untitled


Xavier, Ines Monclús

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xavier Ines Monclús. : Untitled. Xavier, Ines Monclús. Xavier Ines Monclús
: Untitled


Xavier, Ines Monclús

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Appreciate APPRECIATE