Back
HDK_OpenCall_PositionforProfessor.
Koonstfack School - Master Programme Crafts.
Ambertrip.

TAST entre JOIES Nº3: Nicolás Estrada

Meeting  /  23 Feb 2012
 
Published: 15.02.2012
.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
“TAST entre JOIES”, trobades mensuals d’entrada lliure, on un artista fa la presentació de la seva obra, tot fent un tast que anirà variant segons la temàtica de les xerrades.