Back

Ugly by Neva Balnikova

Ring
Published: 10.05.2012
Neva Balnikova
Ring
Ugly

Polimer clay, silver electroforming, amethyst