Back

21 Grams in Munich

Exhibition  /  TravellingExhibition   MunichJewelleryWeek2019   Klimt02MemberAtMJW2019  /  14 Mar 2019  -  13 Apr 2019
Published: 15.01.2019
21 Grams in Munich.
Galerie Handwerk
Place
Max-Joseph-Straße 4
80333 -  Munich
GERMANY
Mail:
Wolfgang.LoescheE-mailhwk-muenchen.de
infoE-mailruudtpeters.nl
Phone:
0049 (0)89 5119 296
Curator:
Ruudt Peters
Management:
Wolfgang Lösche
Patrícia Domingues. Pendant: Round duality, 2018. Reconstructed jade.. 1.5 x 8.5 x 8.5cm. Patrícia Domingues
Pendant: Round duality, 2018
Reconstructed jade.
1.5 x 8.5 x 8.5cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
Under the title 21 grams Ruudt Peters has organized a jewelry exhibition where a large number of artists where asked to make a jewel with the weight and content of the soul 21 grams, to develop specifically for this exhibition. There will be an equal number of western and eastern artists invited to take part in the exhibition. The installation of the artworks is an important part of the concept. The works of the 21 grams jewelry will be present on scales to verify whether an artist has succeeded to the weight of the soul 21 grams to meet. 

Artist list

Paul Adie, Manami Aoki, Peter Bauhuis, David Bielander, Rudolf Bott, Helen Britton, Beatrice Brovia, Bifei Cao, Carla Castiajo, Guozhen Chen, Shuming Chen, Nicolas Cheng, Xiang Cheng, Florian Chumeng, Shachar Cohen, Erinn Cox, Aaron Patrick Decker, Peter Deckers, Patrícia Domingues, Yanli Duan, Iris Eichenberg, Nedda El Asmar, Benedikt Fischer, Shaoxiong Fu, Sara Gackowska, Jie Gao, Maya Gao, Shan Gao, Wei Gao, Yun Ge, Zhiwei Gong, Niki Grandics, Adam Grinovich, Xin Guo, Rupai Han, Sophie Hangarth, Ann-Kathrin Hartel, Jing He, Nils Hint, Meiing Hsu, Jun Hu, Shifa Hu, David Huycke, Meiri Ishida, Koen Jacobs, Xuezhi Ji, Chengyu Jiang, Xueling Jin, Junwon Jung, Lauren Kalman, Jiro Kamata, Yeonmi Kang, Heejoo Kim, Young-I Kim, Panjapol Kulpapangkorn, Seulgi Kwon, Heng Lee, Seulki Lee, Helena Lehtinen, Linlin Lei, Li Yiping, Danqing Li, Shanshan Li, Tianqing Li, Yinliang Li, Yunxuan Li, Zifeng Li, Xiao Liang, Enying Lin, Xiao Liu, Urmas Lüüs, Suska Mackert, Lilian Mattuschka, Jasmin Matzakow, Mei Meng, Carla Movia, Eija Mustonen, Kadri Mälk, Chequita Nahar, Xianou Ni, Evert Nijland, Zijun Ning, Ted Noten, Lumy Nouguez, Pavel Opocensky, Seth Papac, Liling Peng, Yiwen Peng, Ruudt Peters, Annika Pettersson, Karen Pontoppidan, Suzanne Pugh, Haiming Ren, Estela Saez Vilanova, Nina Sajet, Juliane Schölß, Sondra Sherman, Jun Shi, Robert Smit, Nadja Soloviev, Deganit Stern Schocken, Zhongge Sui, Jie Sun, Jieyi Sun, Xiangxiang Sun, Yiping Sun, Tore Svensson, Anneleen Swillen, Fumiki Taguchi, Edu Tarin, Simone Ten Hompel, Terhi Tolvanen, Vivi Touloumidi, Fabrizio Tridenti, Yiumsiri Vantanapindu, Frank Verkade, Kezhen Wang, Qi Wang, Qiong Wang, Taidi Wang, Xiaojia Wang, Xiaoxin Wang, Zhenghong Wang, Chumeng Weng, Mian Wu, Renjie Wu, Jun Xie, Binglei Xu, Chenqian Xu, Jiaying Xu, Jing Xu, Congcong Yan, Zhao Yang, Xiaoyou Ying, Tala Yuan, Shuang Yue, Christoph Zellweger, Xihan Zhai, Chenzhi Zhang, Fan Zhang, Kun Zhang, Yi Zhang, Yunting Zhang, Zaozao Zhang, Zhaodan Zhang, Zhi Zhang, Yanmin Zhao, Yi Zhao, Hanqi Zheng, Hengfeng Zhou, Mingming Zhou, Ruoxue Zhou, Zhuohan Zhou, Aiyu Zhu, Yijie Zhu, Weiyang Zhuo
With the intention to prove the existence of the human soul scientifically MacDougall introduced in 1907 a medical experiment by six patients roads during their dying process. The beds were positioned on an industrial scale so that the weight of the patient before, during, and could be held in the holes after death. The patients lost directly or minutes to hours after death 21 grams weight. This minimal research shows that the soul has a substantial weight. The concept of 21 grams has a mysterious imagination that is attractive to artists. The weight of 21 grams is both imaginative and literally for jewellery makers a challenge.

Opening

13th of March, Wednesday, 2019, at 7 pm.
Ted Noten. Object: No Title Yet, 2018. Paper with the text soul, silverwire.. 20 × 18 × 5cm. Ted Noten
Object: No Title Yet, 2018
Paper with the text soul, silverwire.
20 × 18 × 5cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xin Guo. Necklace: 1 gram - rebound, 2018. Silver plated, stainless steel, jade.. 30 x 10 x 1.6cm. Xin Guo
Necklace: 1 gram - rebound, 2018
Silver plated, stainless steel, jade.
30 x 10 x 1.6cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Nadja Soloviev. Object: 21g, 2018. Fine gold, string.. 2.0 x 1.1 x 0.8cm. Nadja Soloviev
Object: 21g, 2018
Fine gold, string.
2.0 x 1.1 x 0.8cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Chumeng Weng. Object: 86%, 2018. Chocolate. . 4 x 4 x 3 cm. Chumeng Weng
Object: 86%, 2018
Chocolate. 
4 x 4 x 3 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Iris Eichenberg. Brooch: Soul, 2018. Salt, wool, coal, brass, gold.. 3 x 16 × 2cm. Iris Eichenberg
Brooch: Soul, 2018
Salt, wool, coal, brass, gold.
3 x 16 × 2cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zaozao Zhang. Object: 21 grams (Chinese wing), 2018. Brass, gold. . 10 x 1.5 x 2.7cm. Zaozao Zhang
Object: 21 grams (Chinese wing), 2018
Brass, gold. 
10 x 1.5 x 2.7cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Mingjing Gao. Brooch: The World, 2018. Acrylic, resin.. 9 x 3 x 3 cm. Mingjing Gao
Brooch: The World, 2018
Acrylic, resin.
9 x 3 x 3 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Yiping Sun. Necklace: Are You Back, 2018. Brass, glass beads, PVC wire.. 8 x 7 x 4 cm. Yiping Sun
Necklace: Are You Back, 2018
Brass, glass beads, PVC wire.
8 x 7 x 4 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
21 gram - the soul of jewellery with Ruudt Peters. 

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Book cover..
Book cover.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Appreciate APPRECIATE