Back

New Horizons Young Talents

Exhibition  /  15 Dec 2018  -  25 Feb 2019
Published: 10.12.2018
New Horizons Young Talents.
Coast Gallery
Curator:
Zheng Qu, Liping Li, Zhiwen Tang
.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
As the role of design in China becomes more broadly accepted, understood and applied, today's young talents will shape China tomorrow. New Horizons (NH) is a showcase of Chinese art and design graduates from the globe, curated by Duomi Art Design Studio from Zhuhai in partnership with China Design Centre from London. The goal is to help young talents navigate the choices open to them as they begin their journey as design professionals.
The exhibition showcases works from more than a hundred designers and artists, with disciplines including product, furniture, jewellery, footwear, visual communication and fine art. Through collaborating with internationally renowned art institutes, in addition to showing the Chinese talents, works by their international peers are presented as well in the university section. We hope to demonstrate a diverse understanding of contemporary art and design from a different cultural and educational background.
 
New Horizons celebrates excellence in today’s new talents and will grow into a vital resource for design in China.


Showcased Designers and Artists:
Ceramics:
Yung Cheuk Chung, Ruiqi Dai, ChenChen Hu, Hua Wang, Wan Wang, Qie Yin, Xinting Zhang, Teresa Zhu.

Fine Art / Installation / Photography / Illustration / Communication:
Yu-Tung (Daisy) Chan, Chil-Yang Chen, Huiling Chen, Xi Jing, Kalmond Yang, Fanglu Lin, Sing Hang Tam, Liqing Tan, Yuwei Wang, Wei-Chun Yi, Yufei Liang, Wawa  Liu, Zhixuan Feng, Ming Ying, Yijia Yang, Bo Wu, Rongzi Wu, Uchercie, Shan Qiu, Siliang Ma, Xinwei Li, Binbin Hong, Jiacan Xu, Mengya Zhao, Luyang Long, Xiaoxuan Long, Chenyu Wang.

Jewellery & Accessories:
Liqi Chen, Biying Chen, Lixi Chen, Qiaoyu Chen, Zeyun Chen, Chen Cheng, Sara Chyan, Yue Cui, Yixuan Gao, Yuzhuo Fu, Xuxi Huang, Yuwei Huang, Zi Li, Michelle Lung, Zhaoshen Wang, Yunfei Ma, Geraldine Wu, Queenie Yuan, Iu Yue Ka, Sihan Wang, Yao Xue, Zi Yang, Zeemou Zeng, Yuanlu Zhang, Xiaotong Wang.

Product / Furniture / Industrial Design:
Shiyuan Zhang, Minna Chen, Liangfang Fang, Zhe Feng, Yue Han, Mingyue Hu, Jing Huang, Kaiqi Huang, Bingqi Lee, Zanwen Li, Jiachun Lv, Pershan Mai, Michelle Yang, Yanliang Nie, Chenhai Ruan, Chenyu Wang, Zhan Yang, Lu Yu & Mingjie Wang, Mutian Yu, Wenjun Zhang, Ziyan Chang, Dr. Peipei Yu & Jing Guo.


International Designers and Artists from Invited Institutions:
Royal College of Art:

Stuart Allen, Sarah Cable, Clare Flatley, Lola Lazaro Hinks, Sun-A Kim, Roberta Mason, Theis Lorentzen, Judy McKenzie, Laura McKinley, Emily Stapleton-Jefferis, Ian Thompson, Kaja Upeji, Alice Walton, Pam Su.


University for the Creative Arts:
Theo Brooks, Kirstin Estaugh, Benjamin Pearey, Rebecca Skeels, Kas Williams


Nottingham Trent University:
Richard Chapman, Oli Hrubiak, Joe Parker, Alexander Taylor, Alice Walsh, Kirsty Whyte, Marc Wood, Morph UK, POM
Zeyun Chen. Piece: Untitled, 2018. Ring: copper, plastic, gold plate.
. Earring: copper, plastic, silver, lace.. From series: Redefine Waste. Zeyun Chen
Piece: Untitled, 2018
Ring: copper, plastic, gold plate.
Earring: copper, plastic, silver, lace.
From series: Redefine Waste
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Yuzhuo Fu. Set: Gongbi Jewellery, 2018. Gold plated brass.. Yuzhuo Fu
Set: Gongbi Jewellery, 2018
Gold plated brass.
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Yixuan Gao. Object: Whisper, 2016 - 2018. Silver, fabric, electronic components.. 6 x 3 cm - 10 x 8 cm. Yixuan Gao
Object: Whisper, 2016 - 2018
Silver, fabric, electronic components.
6 x 3 cm - 10 x 8 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Jing Huang. Object: Bamboo Lamp, 2018. Bamboo. 340 x 340 x 1750 cm (big), 268 x 268 x 1500 cm (small). Jing Huang
Object: Bamboo Lamp, 2018
Bamboo
340 x 340 x 1750 cm (big), 268 x 268 x 1500 cm (small)
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Hua Wang. Installation: Pink Illusion, 2018. Earthenware, underglaze colour.. 25 x 60 cm. Hua Wang
Installation: Pink Illusion, 2018
Earthenware, underglaze colour.
25 x 60 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Fanglu Lin. Installation: She's Moving, 2017. Fabric. 100 x 40 x 45 cm. Fanglu Lin
Installation: She's Moving, 2017
Fabric
100 x 40 x 45 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Liqi Chen. Necklace: Qishan·Beiming, 2018. Silver, paper.. 30 x 30 x 3 cm. Liqi Chen
Necklace: Qishan·Beiming, 2018
Silver, paper.
30 x 30 x 3 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Yunfei Ma. Shoes: Kinstugi, 2018. Yunfei Ma
Shoes: Kinstugi, 2018
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Sara Chyan. Bracelet: Materiality, 2018. Bismuth, gallium, tin, silver, copper.. Sara Chyan
Bracelet: Materiality, 2018
Bismuth, gallium, tin, silver, copper.
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Maze by Bo Wu..
Maze by Bo Wu.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Sara Chyan. Bracelet: Emotional Jewellery, 2018. Gallium, double-layered glass.. Sara Chyan
Bracelet: Emotional Jewellery, 2018
Gallium, double-layered glass.
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Appreciate APPRECIATE