Back

Photosynthese

Exhibition  /  02 Dec 2006  -  31 Jan 2007
Published: 10.01.2007
al "65" Espai de joieria contemporània
Silvia Walz. Brooch: Schachtelwiese, 2006. Copper,enamel. Silvia Walz
Brooch: Schachtelwiese, 2006
Copper,enamel
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
The artist feels as an observer, as a copier of nature forms, trying to make visible those things that we do not see. 

Artist list

Silvia Walz


Karl Blossfeldt, a través de les fascinants i extraordinàries fotos del món vegetal, va fer visible un món de formes i complexes estructures que el va portar a relacionar la creació en la natura amb una estratègia per a la supervivència quan va dir “La planta se sent obligada a crear òrgans i formes que li permetin subsistir i resistir en una lluita permanent per a sobreviure.” 

La relació entre art i natura és una constant en la història del pensament humà. Podríem dir que l’art és la manifestació poètica i metafòrica a través de la qual s’expressa el conflicte entre l’home i el seu entorn, la natura, el cosmos, la vida i la mort. L’art és una mena d’estratègia que ajuda a l’home a resistir, a sobreviure.
Els treballs, les joies d’aquesta nova sèrie també són com una mena resposta personal a una obligació a resistir, a persistir en moltes coses de la vida. Però en aquest cas, més que creadora em sento com una observadora, com una copiadora de les formes de la natura, no per a reproduir allò visible, sinó per a intentar de fer visible allò que no veiem.

Foradar i tallar el metall, combinar i recombinar les formes retallades, forjar, soldar i coure els esmalts amb el foc, es converteix en un procés, que dirigit i guiat per la curiositat i l’esperança, pretén trobar i desvetllar alguna mena de formes que també ens permetin a nosaltres, de resistir i de sobreviure.

Silvia Walz, 2006 

Remarks


Opening:
Saturday, December 2 at 7 pm

Appreciate APPRECIATE