Back

Anillados, beringt, beringed

Exhibition  /  28 Oct 2005  -  25 Nov 2005
 
Published: 04.02.2007
Marcus,Teipel
. El seu somni és ser cantant d’òpera.
. 
. Nascuda a la vall del preciós poble de Vilaür, Girona
. 
. 120/69/71.
Marcus,Teipel
El seu somni és ser cantant d’òpera.

Nascuda a la vall del preciós poble de Vilaür, Girona

120/69/71

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.