Back

NANO STOCKHOLM

Exhibition  /  11 Feb 2009  -  01 Mar 2009
Published: 13.02.2009
.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
Welcome to an exhibition that features over 170 unique pieces by Brazilian and Swedish artists to be explored through a magnifying glass.
Nano är en utställning där samtliga verk är små, inget verk är större än 10 x 10 cm. Över 150 svenska- och brasilianska konstnärer och konsthantverkare medverkar. Det brasilianska konceptet, som nu visas för första gången i Sverige, innebär att en person i princip ska kunna resa och få med sig hela utställningen i en väska. Betraktaren får ett förstoringsglas i handen för att kunna se verken i detalj och på nära håll. Utställningen är ett samarbete mellan det konstnärsdrivna galleriet Studio44 och konsthantverksgalleriet Platina.

Temat Nano handlar inte bara om att vara ”litet”. Bakgrunden är nutidens orientering mot det extremt funktionella och tekniskt avancerade – där en liten skala ofta jämställs med ”cutting edge” inom till exempel elektroniska produkter och vetenskapens landvinningar sker ju längre ner i storleken verkligheten kan undersökas. Utställningskonceptet Nano kan därför sägas beröra temat skala lika mycket som frågor om styrka, makt och kunskap. De över 150 inbjudna konstnärerna har alla tolkat temat på ett högst personligt sätt och utställningen omfattar både installation, textverk, skulptur, konsthantverk, ljudverk, teckning, måleri och foto.

Det konstnärsdrivna galleriet Studio44 är initiativtagare till att visa Nano i Stockholm.
Konsthantverksgalleriet Platina är inbjudna som medarrangör och i samarbete med dem har svenska konstnärer och formkonstnärer bjudits in. Den brasilianska delen representeras av Grupo DOC med Isabel Löfgren i spetsen, som har bjudit in de brasilianska konstnärerna. Utställningen kommer år 2010 att gå vidare till Rio. 

Remarks

OPENING Wednesday 11 Feb. 5 - 8 pm
Opening ceremony 6 pm with the Brazilian Embassador Mr. Antonino Lisboa Mena Gonçalves

Open: Wed - Fri 12 - 6 pm, Sat - Sun 12 - 4 pm

Appreciate APPRECIATE