Back

Zhihan Liu

Jeweller
Published: 05.11.2019
Zhihan Liu Zhihan Liu
Place
Tongzhou District
Beijing
CHINA
Mail:
176053100E-mailqq.com
Zhihan Liu. Object: Gorgeous 2, 2019. Brass wire, Asian natural lacquer.. 65 x 58 x 11 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Zhihan Liu
Object: Gorgeous 2, 2019
Brass wire, Asian natural lacquer.
65 x 58 x 11 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Fence, 2018. Lacquer, silver wire.. 17 x 17 x 33 cm. Zhihan Liu
Object: Fence, 2018
Lacquer, silver wire.
17 x 17 x 33 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Fence, 2018. Lacquer, silver wire.. 17 x 17 x 33 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Object: Fence, 2018
Lacquer, silver wire.
17 x 17 x 33 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Lake in Memory, 2018. Sterling silver wire, Asian natural lacquer.. 16 x 16 x 33 cm. Photo by: Wenjie Liu. From series: Hometown Memories 2. Zhihan Liu
Object: Lake in Memory, 2018
Sterling silver wire, Asian natural lacquer.
16 x 16 x 33 cm
Photo by: Wenjie Liu
From series: Hometown Memories 2
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Early Winter, Early Summer, 2018. Lacquer, silver wire.. 19 x 19 x 22 cm; 14 x 14 x 34 cm. Zhihan Liu
Object: Early Winter, Early Summer, 2018
Lacquer, silver wire.
19 x 19 x 22 cm; 14 x 14 x 34 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Early Winter, Early Summer, 2018. Lacquer, silver wire.. 19 x 19 x 22 cm; 14 x 14 x 34 cm. Detail view, Early Summer.. Zhihan Liu
Object: Early Winter, Early Summer, 2018
Lacquer, silver wire.
19 x 19 x 22 cm; 14 x 14 x 34 cm

Detail view, Early Summer.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Early Winter, Early Summer, 2018. Lacquer, silver wire.. 19 x 19 x 22 cm; 14 x 14 x 34 cm. Detail view, Early Winter.. Zhihan Liu
Object: Early Winter, Early Summer, 2018
Lacquer, silver wire.
19 x 19 x 22 cm; 14 x 14 x 34 cm

Detail view, Early Winter.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Rain, 2018. Silver, lacquer.. 14 x 14 x 37 cm. Zhihan Liu
Object: Rain, 2018
Silver, lacquer.
14 x 14 x 37 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Rain, 2018. Silver, lacquer.. 14 x 14 x 37 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Object: Rain, 2018
Silver, lacquer.
14 x 14 x 37 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Perianth, 2018. Lacquer, silver.. 14 x 14 x 24 cm; 14 x 14 x 24 cm. Zhihan Liu
Object: Perianth, 2018
Lacquer, silver.
14 x 14 x 24 cm; 14 x 14 x 24 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Perianth, 2018. Lacquer, silver.. 14 x 14 x 24 cm; 14 x 14 x 24 cm. Individual view.. Zhihan Liu
Object: Perianth, 2018
Lacquer, silver.
14 x 14 x 24 cm; 14 x 14 x 24 cm

Individual view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Perianth, 2018. Lacquer, silver.. 14 x 14 x 24 cm; 14 x 14 x 24 cm. Individual view.. Zhihan Liu
Object: Perianth, 2018
Lacquer, silver.
14 x 14 x 24 cm; 14 x 14 x 24 cm

Individual view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Autumn, 2018. Silver, lacquer.. 19 x 19 x 37 cm. Zhihan Liu
Object: Autumn, 2018
Silver, lacquer.
19 x 19 x 37 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Autumn, 2018. Silver, lacquer.. 19 x 19 x 37 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Object: Autumn, 2018
Silver, lacquer.
19 x 19 x 37 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Nest, 2018. Sterling silver wire, Asian natural lacquer.. 14 x 14 x 34 cm. Photo by: Wenjie Liu. From series: Hometown Memories 2. Zhihan Liu
Object: Nest, 2018
Sterling silver wire, Asian natural lacquer.
14 x 14 x 34 cm
Photo by: Wenjie Liu
From series: Hometown Memories 2
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Arcs, 2016. Brass wire, Asian natural lacquer.. 55 x 52 x 8 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Zhihan Liu
Object: Arcs, 2016
Brass wire, Asian natural lacquer.
55 x 52 x 8 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: All sorts of, 2016. Brass wire, lacquer.. 46 x 44 x 6.5 cm. Zhihan Liu
Object: All sorts of, 2016
Brass wire, lacquer.
46 x 44 x 6.5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: All sorts of, 2016. Brass wire, lacquer.. 46 x 44 x 6.5 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Object: All sorts of, 2016
Brass wire, lacquer.
46 x 44 x 6.5 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Rain 1, 2016. Sterling silver wire, Asian natural lacquer.. 40 x 40 x 40 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Zhihan Liu
Object: Rain 1, 2016
Sterling silver wire, Asian natural lacquer.
40 x 40 x 40 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Together 2, 2016. Brass wire, Asian natural lacquer, silver plate.. 40 x 40 x 8 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Zhihan Liu
Object: Together 2, 2016
Brass wire, Asian natural lacquer, silver plate.
40 x 40 x 8 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Together I, 2015. Nu-gold wire, platinum plated, lacquer.. 36 x 29 x 3.5 cm. Zhihan Liu
Object: Together I, 2015
Nu-gold wire, platinum plated, lacquer.
36 x 29 x 3.5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Together I, 2015. Nu-gold wire, platinum plated, lacquer.. 36 x 29 x 3.5 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Object: Together I, 2015
Nu-gold wire, platinum plated, lacquer.
36 x 29 x 3.5 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Together 3, 2015. Brass, Lacquer. 44 x 51 x 5.5 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Zhihan Liu
Object: Together 3, 2015
Brass, Lacquer
44 x 51 x 5.5 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Together 3, 2015. Brass, Lacquer. 44 x 51 x 5.5 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Detail view.. Zhihan Liu
Object: Together 3, 2015
Brass, Lacquer
44 x 51 x 5.5 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Centrifugal Line, 2015. Brass, lacquer.. 47 x 47 x 5 cm. Zhihan Liu
Object: Centrifugal Line, 2015
Brass, lacquer.
47 x 47 x 5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Centrifugal Line, 2015. Brass, lacquer.. 47 x 47 x 5 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Object: Centrifugal Line, 2015
Brass, lacquer.
47 x 47 x 5 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Personal Set, 2015. Brass, lacquer.. 15 x 15 x 2.5 cm. Zhihan Liu
Object: Personal Set, 2015
Brass, lacquer.
15 x 15 x 2.5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Personal Set, 2015. Brass, lacquer.. 15 x 15 x 2.5 cm. Individual view.. Zhihan Liu
Object: Personal Set, 2015
Brass, lacquer.
15 x 15 x 2.5 cm

Individual view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Memory, 2015. Brass wire, Asian natural lacquer.. 49 x 49 x 10 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Zhihan Liu
Object: Memory, 2015
Brass wire, Asian natural lacquer.
49 x 49 x 10 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Circle, 2015. Brass, lacquer.. 40 x 40 x 5 cm. Zhihan Liu
Object: Circle, 2015
Brass, lacquer.
40 x 40 x 5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Circle, 2015. Brass, lacquer.. 40 x 40 x 5 cm. Alternative view.. Zhihan Liu
Object: Circle, 2015
Brass, lacquer.
40 x 40 x 5 cm

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Diagonal, 2015. Brass, lacquer.. 31 x 31 x 4.5 cm. Zhihan Liu
Object: Diagonal, 2015
Brass, lacquer.
31 x 31 x 4.5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Diagonal, 2015. Brass, lacquer.. 31 x 31 x 4.5 cm. Alternative view.. Zhihan Liu
Object: Diagonal, 2015
Brass, lacquer.
31 x 31 x 4.5 cm

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Sake Cup, 2014. Brass wire, Asian natural lacquer.. 5 x 5 x 7 cm, 30 x 30 x 5 cm. Photo by: KC Studio. From series: Accompany. Zhihan Liu
Object: Sake Cup, 2014
Brass wire, Asian natural lacquer.
5 x 5 x 7 cm, 30 x 30 x 5 cm
Photo by: KC Studio
From series: Accompany
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Firework 1, 2014. Lacquer, brass wire.. 20 x 20 x 5 cm. Zhihan Liu
Object: Firework 1, 2014
Lacquer, brass wire.
20 x 20 x 5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Firework 2, 2014. Lacquer, brass wire.. 20 x 20 x 5 cm. Zhihan Liu
Object: Firework 2, 2014
Lacquer, brass wire.
20 x 20 x 5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Firework 3, 2014. Lacquer, copper wire.. 10 x 10 x 3 cm. Zhihan Liu
Object: Firework 3, 2014
Lacquer, copper wire.
10 x 10 x 3 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Firework 4, 2014. Lacquer, copper wire.. 30 x 30 x 5 cm. Zhihan Liu
Object: Firework 4, 2014
Lacquer, copper wire.
30 x 30 x 5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Firework 5, 2014. Lacquer, copper wire.. 20 x 20 x 20 cm. Zhihan Liu
Object: Firework 5, 2014
Lacquer, copper wire.
20 x 20 x 20 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Necklace: Overlap, 2014. Stainless steel wire.. 120 x 10 x 10 cm. Photo by: Meongke Studio. Zhihan Liu
Necklace: Overlap, 2014
Stainless steel wire.
120 x 10 x 10 cm
Photo by: Meongke Studio
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Circle 1, 2014. Copper, Silver. 30 x 30 x 5 cm. Zhihan Liu
Object: Circle 1, 2014
Copper, Silver
30 x 30 x 5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Body piece: Circle 2, 2014. Copperplate, copper wire, tin.. 30 x 30 x 5 cm. Zhihan Liu
Body piece: Circle 2, 2014
Copperplate, copper wire, tin.
30 x 30 x 5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Necklace: Constant dropping wears the stone, 2013. Brass, silver plate.. 15 x 25 x 5.5 cm. Photo by: Meongke Studio. Zhihan Liu
Necklace: Constant dropping wears the stone, 2013
Brass, silver plate.
15 x 25 x 5.5 cm
Photo by: Meongke Studio
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Installation: This Summer, 2013. Steel wire, acrylic.. 120 x 60 x 15 cm. Zhihan Liu
Installation: This Summer, 2013
Steel wire, acrylic.
120 x 60 x 15 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Installation: This Summer, 2013. Steel wire, acrylic.. 120 x 60 x 15 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Installation: This Summer, 2013
Steel wire, acrylic.
120 x 60 x 15 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Brooch: Growth 2, 2012. Silver wire, copper wire, Korean paper wire.. 7.5 x 18 x 2.5 cm. Zhihan Liu
Brooch: Growth 2, 2012
Silver wire, copper wire, Korean paper wire.
7.5 x 18 x 2.5 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Brooch: Growth 2, 2012. Silver wire, copper wire, Korean paper wire.. 7.5 x 18 x 2.5 cm. Detail view.. Zhihan Liu
Brooch: Growth 2, 2012
Silver wire, copper wire, Korean paper wire.
7.5 x 18 x 2.5 cm

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Gorgeous 1, 2012. Iron wire, Korean paper, metal mesh.. 110 x 40 x 40 cm. Photo by: Meongke Studio. Zhihan Liu
Object: Gorgeous 1, 2012
Iron wire, Korean paper, metal mesh.
110 x 40 x 40 cm
Photo by: Meongke Studio
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Gorgeous 2, 2012. Wood stripes, copper wire, iron.. 110 x 40 x 40 cm. Zhihan Liu
Object: Gorgeous 2, 2012
Wood stripes, copper wire, iron.
110 x 40 x 40 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Necklace: Brightness and Darkness, 2012. 925 silver tube, red copper tube.. 25 x 27 x 6 cm. Zhihan Liu
Necklace: Brightness and Darkness, 2012
925 silver tube, red copper tube.
25 x 27 x 6 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Head Piece: Su, 2012. Wood stripes, brass wire.. 27 x 28 x 70 cm. Zhihan Liu
Head Piece: Su, 2012
Wood stripes, brass wire.
27 x 28 x 70 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Shoulder Piece: Luxuriance, 2012. Wood stripes.. 52 x 28 x 72 cm. Zhihan Liu
Shoulder Piece: Luxuriance, 2012
Wood stripes.
52 x 28 x 72 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Necklace: Interweave, 2012. Copper wire, sterling silver wire.. 22 x 19 x 4.7 cm. Photo by: Meongke Studio. Zhihan Liu
Necklace: Interweave, 2012
Copper wire, sterling silver wire.
22 x 19 x 4.7 cm
Photo by: Meongke Studio
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Brooch: Wax and wane, 2012. Stainless steel wire, epoxy.. 7 x 5 x 5 cm. Photo by: Meongke Studio. Zhihan Liu
Brooch: Wax and wane, 2012
Stainless steel wire, epoxy.
7 x 5 x 5 cm
Photo by: Meongke Studio
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Ring: Various, 2012. Acrylic, silver, brass.. 2.5 x 2.5 x 5 cm. Photo by: Meongke Studio. Zhihan Liu
Ring: Various, 2012
Acrylic, silver, brass.
2.5 x 2.5 x 5 cm
Photo by: Meongke Studio
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Geometric Lamp, 2011. Steel sheet, iron, acrylic, LED.. 55 x 35 x 15 cm. Zhihan Liu
Object: Geometric Lamp, 2011
Steel sheet, iron, acrylic, LED.
55 x 35 x 15 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Brooch: Bamboo 1, 2011. Silver, black pearl.. Zhihan Liu
Brooch: Bamboo 1, 2011
Silver, black pearl.
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Necklace: Bamboo 2, 2011. Silver. 15 x 20 x 1 cm. Zhihan Liu
Necklace: Bamboo 2, 2011
Silver
15 x 20 x 1 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Brooch: Bamboo 3, 2011. Silver, shell.. 7 x 10 x 1 cm. Zhihan Liu
Brooch: Bamboo 3, 2011
Silver, shell.
7 x 10 x 1 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Untitled, 2011. Stainless steel.. 7.5 x 7.5 x 25 cm. Pen holder.. Zhihan Liu
Object: Untitled, 2011
Stainless steel.
7.5 x 7.5 x 25 cm
Pen holder.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Untitled, 2011. Aluminium, wood, watch core, spring.. 13.5 x 3.5 x 2 cm. Pen and watch for exam use.. Zhihan Liu
Object: Untitled, 2011
Aluminium, wood, watch core, spring.
13.5 x 3.5 x 2 cm
Pen and watch for exam use.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Candlesticks: Season, 2010. Red copper, brass, white copper.. 25 x 8 x 0.12 cm. Zhihan Liu
Candlesticks: Season, 2010
Red copper, brass, white copper.
25 x 8 x 0.12 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Pendant: Pandora, 2010. Brass sheet, brass wire, brass tube.. 5.5 x 5.5 x 1 cm; 3.5 x 3.5 x 1; 2.5 x 2.5 x 1 cm. Zhihan Liu
Pendant: Pandora, 2010
Brass sheet, brass wire, brass tube.
5.5 x 5.5 x 1 cm; 3.5 x 3.5 x 1; 2.5 x 2.5 x 1 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Puzzle box, 2010. Red copper, white brass.. Zhihan Liu
Object: Puzzle box, 2010
Red copper, white brass.
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Necklace: Shell, 2010. Yello brass, white brass, red copper, wood.. Zhihan Liu
Necklace: Shell, 2010
Yello brass, white brass, red copper, wood.
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Zhihan Liu. Object: Chinese Chess, 2009. Brass, wood, MDF.. Zhihan Liu
Object: Chinese Chess, 2009
Brass, wood, MDF.
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
I graduated from M.F.A in Metal Craft and Jewelry, Faculty of Craft & Design, College of Fine Arts, Seoul National University, Seoul, Korea, as an undergraduate in 2013, and then finished my MFA in Metal Craft and Jewelry, Faculty of Craft & Design, College of Fine Arts, Seoul National University, Seoul, Korea, in 2016. During my study in Korea, I systematically studied the metal craft and received design education, especially the logic of designing. However, I always consider myself as a craft woman and insist that only on the basis of complete technology can I create better works. Since then, I have worked as a metal craft teacher in CAFA (China Central Academy of Fine Arts City Design School) and established my own hand-making jewellery brand Jeeham-Yoo in 2018. I as well have got some prizes, the valuable ones of which, for instance, are what I have got at 18th Silver Triennial International, Hanau, Germany and 2017 China National Arts Fund, Beijing, China.

Statement

I use more metal plates when making utensils. Metal is superior to other materials in strength and hardness, but the strength of a single wire is still weak. In my works, I hope to use metal wires to make vessels, which can not only maintain the uniqueness and beauty of the lines but also make the metal wire vessels have the supporting force compared with metal plate vessels through structural changes.
In my works, I chose the raw lacquer, one of the natural paints, to do the surface treatment of the vessels. The raw lacquer is not only harmless to the human body but also special for its corrosion prevention. After the protective film treatment on the flavonoid line, the brass wire can be oxidized slowly. Even if it is oxidized, it will be processed cleanly inside the protective film of the lacquer, which will not cause harm to the human body.

The colour of the metal is very single, but the surface treatment with raw lacquer also enriches it. When the paint just dries, it will be dull in color, in sharp contrast to the bright metal, making the metal even more dazzling. But as time goes by, the metal oxidizes slowly, becoming dim without light, and raw lacquer will get more and more bright, outstanding the precipitation feeling of metal.

When using metal wires to make utensils, I did not follow certain rules. Instead, I follow the feeling of my hands. It feels like sketching with wires. In such a way of production, I can make full use of the self-usage of lines and let them play their own music as if they were alive.

/ Zhihan Liu

CV      View / hide description

On sale at      View / hide description

Events      View / hide events

2020:
Exhibition  16 Aug 2020 - 23 Aug 2020  Catch the Shadow by Zhihan Liu.
Meeting  01 Mar 2020 - 30 May 2020  Person-to-Person Transmission.
2019:
Exhibition  18 Oct 2019 - 28 Oct 2019  Beijing International Jewelry Art Exhibition 2019.
2017:
2016:
Exhibition  06 Nov 2016 - 12 Jan 2017  Silver Triennial, 18th International Competition Exhibition.
Award  07 Jan 2016 - 11 Jul 2016  Silver Triennial, 18th International Competition Award.

Publications      View / hide publications

Book:  Silver Triennial International. 18th Worldwide Competition. Arnoldsche Art Publishers:  Stuttgart,  2016
Magazine:  Concerto - The charm of vessels made of metal wires. Fujian Province Federation of Literary and Art Circles:  Beijing,  2016
ARTTITUDE September 2016; P. 54 - 60.
Catalogue:  Geometry Lamp. KOFUSO International Furniture Design Seminar& Exhibition:  Seoul,  2013
P. 75
Appreciate APPRECIATE