Back

Xinia Guan

Jeweller  /  MunichJewelleryWeek2020
Published: 26.01.2021
Xinia Guan Xinia Guan
Place
010010 -  Hohhot
CHINA
Mail:
xiniaguanjewelryE-mailoutlook.com
Xinia Guan. Brooch: Capture V, 2020. Sterling silver, black patina, stainless steel (pin).. 8.5 x 8.5 x 1.5 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Xinia Guan
Brooch: Capture V, 2020
Sterling silver, black patina, stainless steel (pin).
8.5 x 8.5 x 1.5 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture V, 2020. Sterling silver, black patina, stainless steel (pin).. 8.5 x 8.5 x 1.5 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Back view. . Xinia Guan
Brooch: Capture V, 2020
Sterling silver, black patina, stainless steel (pin).
8.5 x 8.5 x 1.5 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Linear II, 2020. Sterling silver, 18K yellow gold, stainless steel (pin).. 11.7 x 1.7 x 1.7 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Linear. Xinia Guan
Brooch: Linear II, 2020
Sterling silver, 18K yellow gold, stainless steel (pin).
11.7 x 1.7 x 1.7 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Linear
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Linear II, 2020. Sterling silver, 18K yellow gold, stainless steel (pin).. 11.7 x 1.7 x 1.7 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Linear. Alternative view. . Xinia Guan
Brooch: Linear II, 2020
Sterling silver, 18K yellow gold, stainless steel (pin).
11.7 x 1.7 x 1.7 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Linear

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Linear II, 2020. Sterling silver, 18K yellow gold, stainless steel (pin).. 11.7 x 1.7 x 1.7 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Linear. Back view.. Xinia Guan
Brooch: Linear II, 2020
Sterling silver, 18K yellow gold, stainless steel (pin).
11.7 x 1.7 x 1.7 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Linear

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Flatland I, 2020. Sterling silver, 23.5 k gold, stainless steel (pin).. 7 x 5.2 x 1.8 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Flatland. Xinia Guan
Brooch: Flatland I, 2020
Sterling silver, 23.5 k gold, stainless steel (pin).
7 x 5.2 x 1.8 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Flatland
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Flatland II, 2020. Anodized sterling silver, stainless steel (pin).. 7 x 5.2 x 1 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Flatland. Xinia Guan
Brooch: Flatland II, 2020
Anodized sterling silver, stainless steel (pin).
7 x 5.2 x 1 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Flatland
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Flatland II, 2020. Anodized sterling silver, stainless steel (pin).. 24 x 31 x 8 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Flatland. Xinia Guan
Brooch: Flatland II, 2020
Anodized sterling silver, stainless steel (pin).
24 x 31 x 8 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Flatland
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Set: G.XI., 2020. Sterling silver, 18k gold plated fine silver, black patina, stainless steel (pin).. Brooch: 7.5 x 7.5 x 0.6 cm; Earring: 10.5 x 2.4 x 2.1 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Set: G.XI., 2020
Sterling silver, 18k gold plated fine silver, black patina, stainless steel (pin).
Brooch: 7.5 x 7.5 x 0.6 cm; Earring: 10.5 x 2.4 x 2.1 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Set: G.XI., 2020. Sterling silver, 18k gold plated fine silver, black patina, stainless steel (pin).. Brooch: 7.5 x 7.5 x 0.6 cm; Earring: 10.5 x 2.4 x 2.1 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Set: G.XI., 2020
Sterling silver, 18k gold plated fine silver, black patina, stainless steel (pin).
Brooch: 7.5 x 7.5 x 0.6 cm; Earring: 10.5 x 2.4 x 2.1 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Necklace: Bloosm III, 2020. Sterling silver, black patina, 24k gold plated Argentium silver.. 24 x 31 x 8 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Necklace: Bloosm III, 2020
Sterling silver, black patina, 24k gold plated Argentium silver.
24 x 31 x 8 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Necklace: Bloosm III, 2020. Sterling silver, black patina, 24k gold plated Argentium silver.. 24 x 31 x 8 cm. Photo by: Xinia Guan. Alternative view.. Xinia Guan
Necklace: Bloosm III, 2020
Sterling silver, black patina, 24k gold plated Argentium silver.
24 x 31 x 8 cm
Photo by: Xinia Guan

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Object: One Year, 2020. Silver powder, brass, hourglass.. 13 x 13 x 32 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Object: One Year, 2020
Silver powder, brass, hourglass.
13 x 13 x 32 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Object: One Year, 2020. Silver powder, brass, hourglass.. 13 x 13 x 32 cm. Photo by: Xinia Guan. Details.. Xinia Guan
Object: One Year, 2020
Silver powder, brass, hourglass.
13 x 13 x 32 cm
Photo by: Xinia Guan

Details.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Contemplation II, 2020. 24k gold plated sterling silver, stainless steel (pin).. 5.4 x 5.4 x 0.8 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Contemplation. Xinia Guan
Brooch: Contemplation II, 2020
24k gold plated sterling silver, stainless steel (pin).
5.4 x 5.4 x 0.8 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Contemplation
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Contemplation II, 2020. 24k gold plated sterling silver, stainless steel (pin).. 5.4 x 5.4 x 0.8 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Contemplation. Alternative view.. Xinia Guan
Brooch: Contemplation II, 2020
24k gold plated sterling silver, stainless steel (pin).
5.4 x 5.4 x 0.8 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Contemplation

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Contemplation II, 2020. 24k gold plated sterling silver, stainless steel (pin).. 5.4 x 5.4 x 0.8 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Contemplation. Alternative view.. Xinia Guan
Brooch: Contemplation II, 2020
24k gold plated sterling silver, stainless steel (pin).
5.4 x 5.4 x 0.8 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Contemplation

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Linear I, 2020. Sterling silver, stainless steel (pin).. 9.8 x 2 x 1.2 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Linear. Xinia Guan
Brooch: Linear I, 2020
Sterling silver, stainless steel (pin).
9.8 x 2 x 1.2 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Linear
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Linear I, 2020. Sterling silver, stainless steel (pin).. 9.8 x 2 x 1.2 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Linear. Back view.. Xinia Guan
Brooch: Linear I, 2020
Sterling silver, stainless steel (pin).
9.8 x 2 x 1.2 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Linear

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Etch, 2020. Sterling silver, 18k gold, stainless steel.. 7.5 x 7.5 x 1.2 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: Etch, 2020
Sterling silver, 18k gold, stainless steel.
7.5 x 7.5 x 1.2 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Etch, 2020. Sterling silver, 18k gold, stainless steel.. 7.5 x 7.5 x 1.2 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Brooch: Etch, 2020
Sterling silver, 18k gold, stainless steel.
7.5 x 7.5 x 1.2 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Contemplation, 2020. Argentium silver, stainless steel.. 8 x 8 x 1.5 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Contemplation. Xinia Guan
Brooch: Contemplation, 2020
Argentium silver, stainless steel.
8 x 8 x 1.5 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Contemplation
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Contemplation, 2020. Argentium silver, stainless steel.. 8 x 8 x 1.5 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Contemplation. Back view.. Xinia Guan
Brooch: Contemplation, 2020
Argentium silver, stainless steel.
8 x 8 x 1.5 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Contemplation

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Untitled IV, 2020. Argentium silver, 18k gold, coral, stainless steel(pin).. 7.7 x 7.7 x 2 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: Untitled IV, 2020
Argentium silver, 18k gold, coral, stainless steel(pin).
7.7 x 7.7 x 2 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Untitled IV, 2020. Argentium silver, 18k gold, coral, stainless steel(pin).. 7.7 x 7.7 x 2 cm. Photo by: Xinia Guan. Alternative view.. Xinia Guan
Brooch: Untitled IV, 2020
Argentium silver, 18k gold, coral, stainless steel(pin).
7.7 x 7.7 x 2 cm
Photo by: Xinia Guan

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Flow I, 2020. Sterling silver,18k gold, stainless steel(pin).. 7.5 x 7.5 x 1.2 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Flow. Xinia Guan
Brooch: Flow I, 2020
Sterling silver,18k gold, stainless steel(pin).
7.5 x 7.5 x 1.2 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Flow
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Flow I, 2020. Sterling silver,18k gold, stainless steel(pin).. 7.5 x 7.5 x 1.2 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Flow. Alternative view.. Xinia Guan
Brooch: Flow I, 2020
Sterling silver,18k gold, stainless steel(pin).
7.5 x 7.5 x 1.2 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Flow

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture IV, 2020. Sterling silver,18k gold stainless steel (pin), black patina.. 7.5 x 7.5 x 1 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Xinia Guan
Brooch: Capture IV, 2020
Sterling silver,18k gold stainless steel (pin), black patina.
7.5 x 7.5 x 1 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture IV, 2020. Sterling silver,18k gold stainless steel (pin), black patina.. 7.5 x 7.5 x 1 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Back side.. Xinia Guan
Brooch: Capture IV, 2020
Sterling silver,18k gold stainless steel (pin), black patina.
7.5 x 7.5 x 1 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture

Back side.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture IV, 2020. Sterling silver,18k gold stainless steel (pin), black patina.. 7.5 x 7.5 x 1 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Alternative view.. Xinia Guan
Brooch: Capture IV, 2020
Sterling silver,18k gold stainless steel (pin), black patina.
7.5 x 7.5 x 1 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Untitled II, 2020. Sterling silver, stainless steel (pin).. 7.5 x 7.5 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: Untitled II, 2020
Sterling silver, stainless steel (pin).
7.5 x 7.5 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Untitled II, 2020. Sterling silver, stainless steel (pin).. 7.5 x 7.5 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Brooch: Untitled II, 2020
Sterling silver, stainless steel (pin).
7.5 x 7.5 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture III, 2020. Sterling silver, stainless steel (pin).. 7.9 x 7.9 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Xinia Guan
Brooch: Capture III, 2020
Sterling silver, stainless steel (pin).
7.9 x 7.9 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture III, 2020. Sterling silver, stainless steel (pin).. 7.9 x 7.9 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Back view.. Xinia Guan
Brooch: Capture III, 2020
Sterling silver, stainless steel (pin).
7.9 x 7.9 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture III, 2020. Sterling silver, stainless steel (pin).. 7.9 x 7.9 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. In context.. Xinia Guan
Brooch: Capture III, 2020
Sterling silver, stainless steel (pin).
7.9 x 7.9 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture

In context.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture I, 2019. Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.. 7.5 x 7.6 x 2.1 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Xinia Guan
Brooch: Capture I, 2019
Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.
7.5 x 7.6 x 2.1 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture I, 2019. Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.. 7.5 x 7.6 x 2.1 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Alternative view.. Xinia Guan
Brooch: Capture I, 2019
Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.
7.5 x 7.6 x 2.1 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Capture II, 2019. Sterling silver, dioptase, stainless steel (pin).. 12.5 x 9 x 2.7 cm. Photo by: Xinia Guan. From series: Capture. Xinia Guan
Brooch: Capture II, 2019
Sterling silver, dioptase, stainless steel (pin).
12.5 x 9 x 2.7 cm
Photo by: Xinia Guan
From series: Capture
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. VI, 2019. Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin), black patina.. 6 x 6 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: G. VI, 2019
Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin), black patina.
6 x 6 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. VI, 2019. Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin), black patina.. 6 x 6 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Brooch: G. VI, 2019
Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin), black patina.
6 x 6 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. VII, 2019. Sterling silver, 24k gold plated fine silver, stainless steel (pin), black patina.. 4.5 x 4.5 x 2.4 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: G. VII, 2019
Sterling silver, 24k gold plated fine silver, stainless steel (pin), black patina.
4.5 x 4.5 x 2.4 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. VII, 2019. Sterling silver, 24k gold plated fine silver, stainless steel (pin), black patina.. 4.5 x 4.5 x 2.4 cm. Photo by: Xinia Guan. Side view.. Xinia Guan
Brooch: G. VII, 2019
Sterling silver, 24k gold plated fine silver, stainless steel (pin), black patina.
4.5 x 4.5 x 2.4 cm
Photo by: Xinia Guan

Side view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. VII, 2019. Sterling silver, 24k gold plated fine silver, stainless steel (pin), black patina.. 4.5 x 4.5 x 2.4 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Brooch: G. VII, 2019
Sterling silver, 24k gold plated fine silver, stainless steel (pin), black patina.
4.5 x 4.5 x 2.4 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Necklace: Blossom II, 2019. Sterling Silver.. 10.2 x 14 x 3 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Necklace: Blossom II, 2019
Sterling Silver.
10.2 x 14 x 3 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Necklace: Blossom II, 2019. Sterling Silver.. 10.2 x 14 x 3 cm. Photo by: Xinia Guan. Alternative view.. Xinia Guan
Necklace: Blossom II, 2019
Sterling Silver.
10.2 x 14 x 3 cm
Photo by: Xinia Guan

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G.VIII, 2019. 24k gold plated sterling silver.. 6 x 8 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: G.VIII, 2019
24k gold plated sterling silver.
6 x 8 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G.VIII, 2019. 24k gold plated sterling silver.. 6 x 8 x 2.5 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Brooch: G.VIII, 2019
24k gold plated sterling silver.
6 x 8 x 2.5 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. V., 2019. Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.. 6 x 6 x 5 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: G. V., 2019
Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.
6 x 6 x 5 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. V., 2019. Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.. 6 x 6 x 5 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Brooch: G. V., 2019
Sterling silver, stainless steel (pin), black patina.
6 x 6 x 5 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Untitled, 2019. Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin).. 6 x 6 x 2.4 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: Untitled, 2019
Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin).
6 x 6 x 2.4 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Untitled, 2019. Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin).. 6 x 6 x 2.4 cm. Photo by: Xinia Guan. Side view.. Xinia Guan
Brooch: Untitled, 2019
Fine silver, sterling silver, stainless steel (pin).
6 x 6 x 2.4 cm
Photo by: Xinia Guan

Side view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. IV., 2019. Sterling silver, black patina.. 3.8 x 4 x 9 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: G. IV., 2019
Sterling silver, black patina.
3.8 x 4 x 9 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. IV., 2019. Sterling silver, black patina.. 3.8 x 4 x 9 cm. Photo by: Xinia Guan. Detail view.. Xinia Guan
Brooch: G. IV., 2019
Sterling silver, black patina.
3.8 x 4 x 9 cm
Photo by: Xinia Guan

Detail view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. III., 2019. Sterling silver, rainbow topaz.. 5.4 x 3.2 x 10 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: G. III., 2019
Sterling silver, rainbow topaz.
5.4 x 3.2 x 10 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: G. III., 2019. Sterling silver, rainbow topaz.. 5.4 x 3.2 x 10 cm. Photo by: Xinia Guan. Back view.. Xinia Guan
Brooch: G. III., 2019
Sterling silver, rainbow topaz.
5.4 x 3.2 x 10 cm
Photo by: Xinia Guan

Back view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Bracelet: G. II., 2019. Sterling silver, 23.5k gold foil, black patina.. 8 x 4 x 8 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Bracelet: G. II., 2019
Sterling silver, 23.5k gold foil, black patina.
8 x 4 x 8 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Bracelet: G. II., 2019. Sterling silver, 23.5k gold foil, black patina.. 8 x 4 x 8 cm. Photo by: Xinia Guan. Alternative view.. Xinia Guan
Bracelet: G. II., 2019
Sterling silver, 23.5k gold foil, black patina.
8 x 4 x 8 cm
Photo by: Xinia Guan

Alternative view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Brooch: Present, 2019. Sterling silver, 23.5k gold foil.. 6 x 6 x 3 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Brooch: Present, 2019
Sterling silver, 23.5k gold foil.
6 x 6 x 3 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Ring: Past, 2019. Sterling silver, black patina.. 6 x 6 x 5 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Ring: Past, 2019
Sterling silver, black patina.
6 x 6 x 5 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Ring: Past, 2019. Sterling silver, black patina.. 6 x 6 x 5 cm. Photo by: Xinia Guan. Front view.. Xinia Guan
Ring: Past, 2019
Sterling silver, black patina.
6 x 6 x 5 cm
Photo by: Xinia Guan

Front view.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Necklace: Seed. I., 2019. Fine silver,18k gold, sterling silver.. 5 x 3.5 x 3 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Necklace: Seed. I., 2019
Fine silver,18k gold, sterling silver.
5 x 3.5 x 3 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Xinia Guan. Pin: Flow, 2019. Fine silver, stainless steel (pin).. 11.5 x 4 x 4 cm. Photo by: Xinia Guan. Xinia Guan
Pin: Flow, 2019
Fine silver, stainless steel (pin).
11.5 x 4 x 4 cm
Photo by: Xinia Guan
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
Xinia Guan was born and raised in Inner Mongolia, China. She has Dual B.A. Degree in Literature and Economics from Inner Mongolia University. She studied for an M.F.A. in jewelry at Savannah College of Art and Design. She has achieved several exhibitions in the USA, Europe, and China, participated in JOYA Barcelona 2019, Munich Jewelry week 2020, and Athens Jewelry week 2020. ​During three years of graduate study and practice, her works have gradually grown in static production and dynamic communication with the outside world. The combination of time and space has become everything in her current works. The meaning of creation is both construction and deconstruction. What is created in time will also be slowly deconstructed in time. But the process of learning and practicing has become an irreplaceable core on this road.
Making is a sensitive thing for me. Every minute I spend in front of the bench, every song, every flash thought and emotion is a part of me. Also, structure together as my piece. My work is rooted in the process. Soaking myself in the slowest time, broadest rhythm, at the moment, in every breath. Focus and patience have become practice and meditation. From the simplest observations in nature to the detailed measuring of intricate forms, I find geometry, patterns and form everywhere in the world around me. Together they built the natural beauty I have known since childhood. I am fascinated by contrast and unity, organization and repetition. Like myself, all start from a point of origin and ride with a circle overlapping another circle, paths cross, sometimes separate. I stretch, fold myself everywhere, never stopping. Through the endless process, it always starts from a circle and ends at another one. I consider these elements as real form, but also as different stages in life. From the daily practice, from zero to one. The accumulation and consumption of each day has turned into a new perspective, a new way of thinking.

CV      View / hide description

Events      View / hide events

2020:
Exhibition  12 Dec 2020 - 13 Feb 2021  Painful Hope.
Fair  10 Nov 2020 - 15 Nov 2020  Athens Jewelry Week 2020.
Exhibition  11 Mar 2020 - 14 Mar 2020  Broken Beauty in Munich.
Exhibition  21 Feb 2020 - 23 Feb 2020  SCAD Jewelry Graduate Association at American Craft Show 2020.
2019:
Exhibition  14 Dec 2019 - 15 Feb 2020  Broken Beauty.
Exhibition  19 Nov 2019 - 23 Nov 2019  Discover Design Innovation at SCAD's NYC Jewelry Week Pop-Up.
Exhibition  18 Nov 2019 - 23 Nov 2019  Mulan. New Age Chinese Art Jewelry.
Fair  03 Oct 2019 - 05 Oct 2019  Smithsonian Craft 2 Wear.
Washington D.C., USA.
Exhibition  03 Oct 2019 - 05 Oct 2019  Xinia Guan at 2019 Smithsonian Craft2Wear Show.
Fair  16 May 2019 - 17 May 2019  SCAD Jewelry Trunk Show.
SCAD Jen Library, Savannah, USA.
Fair  24 Apr 2019 - 28 Apr 2019  The 37th Annual Smithsonian Craft Show.
Washington, D.C., USA.
Fair  22 Feb 2019 - 23 Feb 2019  American Craft Shows.
Baltimore, USA.
2018:
Fair  02 Nov 2018 - 04 Nov 2018  The 42nd Annual Philadelphia Museum of Art Contemporary Craft Show.
Philadelphia, USA.
Exhibition  22 May 2018 - 22 May 2018  Piece by Piece.
 Contemporary Jewelry Exhibition, SCAD Fahm Hall, Savannah, USA.
Exhibition  17 May 2018 - 18 May 2018  SCAD Jewelry Trunk Show.
SCAD Jen Library, Savannah, USA.
2017:
Fair  18 May 2017 - 19 May 2017  SCAD Jewelry Trunk Show.
SCAD Jen Library, Savannah, USA.

Publications      View / hide publications

Book:  Growth & Evolution International Jewellery Exhibition. Sun, HermanChina Modern Publishing House Limited:  Hong Kong,  2020
Online Article:  IDA Design Awards 2019 Student Winner. IDA Design Awards:  Los Angeles,  2019
Appreciate APPRECIATE