Back

Escola d'Art La Industrial

School
Published: 18.09.2019
Escola d'Art La Industrial.
Management:
Xavier Aguado

Intro
l'objectiu principal és formar en els coneixements teòrics i pràctics, fomentant la capacitat creativa i conceptual de l'alumnat, així com dotar-los de les eines essencials per desenvolupar una tasca professional futura.

Statement

L'Escola d'Art del Treball és un centre públic municipal situat en ple Eixample de Barcelona (dins del recinte de l'Escola Industrial) on es realitzen estudis d'arts plàstiques i disseny.

El seu objectiu principal és formar en els coneixements teòrics i pràctics, fomentant la capacitat creativa i conceptual de l'alumnat, així com dotar-los de les eines essencials per desenvolupar una tasca professional futura.

L'aprenentatge es fa en tallers i aules especialitzades amb la presència de professorat experimentat.

L'Escola està oberta a l'entorn i està en contacte tant amb els moviments i fets artístics del moment, com amb l'actual sector professional que s'hi vincula.

Events

Cicle de Grau Superior de Joieria Artística 

Descripció
Són estudis on es potencia la formació en la projectació i creació d'art i disseny de joieria proporcionant a l'alumne un caràcter polivalent. 

Durada
1875 hores, de les quals 25 són pràctiques fora del centre. 

Accés
S'hi pot accedir en acabar el batxillerat- o titulació equivalent- o bé sense títol i la prova d'accés general. (Consulteu els requisits). 

Titulació
Tècnic/a Superior en Joieria Artística 

Sortides professionals
Activitats de joieria artística, realitzades com a professional autònom/a o com a associat/a en grau divers en un taller o una empresa vinculats a: creació i producció de joies, modificació i restauració de peces de joieria, comerç especialitzat, galeria d'art.

Publications      View / hide publications

Book:  JOYA 2016 Catalogue. Le DepartementLe Departement:  Barcelona,  2016
.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Appreciate APPRECIATE