Back
RISD.
Cranbrook.
Goldmuseum Taipei - Metal Crafts Competition 2018.

Escola d'Art La Industrial

School
 
Published: 03.09.2017
.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
l'objectiu principal és formar en els coneixements teòrics i pràctics, fomentant la capacitat creativa i conceptual de l'alumnat, així com dotar-los de les eines essencials per desenvolupar una tasca professional futura.